شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#جام جهانی#آرژانتین

پس از ۳۶ سال، طلسم آرژانتین در جام جهانی شکسته شد!

آلبی سلسته به انتظار 36 ساله اش پایان داد و جام قهرمانی را بالای سر برد.

پس از ۳۶ سال، طلسم آرژانتین در جام جهانی شکسته شد!

وقایع روز ـ سرویس ورزشی؛

پس از ۳۶ سال آرژانتین بار دیگر بر بام جهان ایستاد. این در حالی بود که ایتالیا ۴۴ سال برای تکرار قهرمانی منتظر ماند و در مقایسه با آرژانتینی ها انتظار بیشتری برای قهرمانی در جام جهانی کشیده بود. آلبی سلسته آخرین بار در سال 1986 فاتح جام جهانی شده بود.