شهرخبر

فیلم/ شادی سرباز اسرائیلی بعد از شلیک به یک فلسطینی

شادی سرباز اسرائیلی بعد از شلیک به یک فلسطینی

ویدئویی از خنده‌های سرباز اسرائیلی که پس از شلیک به یک فلسطینی احساس خوشحالی می‌کند.