رایزنی‌های دیپلماتیک تاثیری بر کشورهای حوزه نفوذ آمریکا، ندارد

محمد صادق کوشکی در ارزیابی خود از عملکرد تیم دیپلماسی با توجه به حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل گفت: حرکت هایی از این جنس در مدت اخیر وجود داشته مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل که ایران را مورد انتقاد قرار داده و محکوم کردند. لذا واقعیت امر این است که آمریکا و اروپا  و چنین حرکت هایی که با محوریت رای گیری انجام می شود در نوع خود دسته بندی و تیم سازی هایی دارد.

 

وی تصریح کرد: بنابراین چنین مسائلی پدیده امروز و مخصوص ما نیست از گذشته اتفاق افتاده و در مواقع لزوم هم استفاده می کنند و برنامه های خود را پیش می برند.

این کارشناس مسائل بین الملل همچنین بیان کرد: در نتیجه این که بگوییم طی یک ماه اخیر دستگاه دیپلماسی ایران می رفت و رایزنی می کرد شاید خیلی موثر نبود زیرا رایزنی های دیپلماتیک معمولا در این موارد تاثیر مستقیمی بر روی کشورهایی که در تیم آمریکا هستند، ندارد.

کوشکی ادامه داد: بسیاری از کشورهای اروپا و یا آفریقایی و... در دسته بندی هایی قرار دارند که حوزه نفوذ آمریکا و اروپا بوده و آن ها دست به چنین اقداماتی می زنند. البته آرای ممتنع و مخالف روی هم رفته با آرای موافق برابری کرده و اختلاف زیادی ندارد اما به هر حال منجر به حذف ما شده و در این مورد هم نمی توان دستگاه دیپلماسی را سرزنش کرد.

رایزنی‌های دیپلماتیک تاثیری بر کشورهای حوزه نفوذ آمریکا، ندارد

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: این قبیل کمیسیون ها و عضویت در آنها ابزاری است که عموما می تواند مورد استفاده تبلیغاتی و سیاسی قرار گیرد  و گاهی اوقات کاربرد دیپلماتیک داشته باشد، لذا این نوع کمیسیون ها خیلی قدرت اجرایی ندارند و بیشتر صف بندی هستند که به درد برنامه های تبلیغاتی و یا سیاسی می خورند.

کوشکی همچنین با طرح این پرسش که این کمیسیون تاکنون چه خروجی کلانی در عملکرد داشته و یا ما از عضویت در آن چه استفاده ای کردیم؟ گفت: شاید حذف ما از کمیسیون مقام زن نوعی امتیاز منفی برای ما باشد، اما واقعیت این است که خیلی خطر خاصی ندارد و آسیب جدی را وارد نمی کند.