کارکنان صنعت نفت در عسلویه دست به اعتصاب زدند+فیلم