شهرخبر

پرچم جمهوری اسلامی ایران و تصویر شهید حاج قاسم سلیمانی در ساحل غزه

پرچم جمهوری اسلامی ایران و تصویر شهید حاج قاسم سلیمانی در ساحل غزه

پرچم جمهوری اسلامی ایران و تصویر شهید حاج قاسم سلیمانی در ساحل غزه

خبرگزاری برنا