احتیاط دو تیم کیفیت دربی را پایین می‌آورد/ مدافعان اذیت خواهند شد