شهرخبر

نسخه اشتباهی نوزاد را به کما برد

نسخه اشتباهی نوزاد را به کما برد

کودک ۶ ماهه سیرجانی که به سبب مصرف اشتباهی دارو دچار مسمومیت شده بود، به کما رفت.

به گزارش مشرق، یکی از نزدیکان خانواده کودک در این رابطه گفت: خانواده کودک در اثر بیماری کودک به پزشک مراجعه و نسخه پزشک را از داروخانه تهیه می‌کنند.

او افزود: یکی از داروهای تجویز شده که از داروخانه به والدین داده شد، قرص متادون ۵ میلی گرمی بوده است و آن‌ها نیز بدون توجه به نوع قرص آن را در آب حل کرده و به کودک می‌دهند.

این فرد مطلع می گوید: بعد از خوردن قرص حل شده نوزاد شش ماهه دچار بیهوشی شده و به کما می‌رود.

او ادامه داد: پزشک و داروخانه اشتباه را به گردن یکدیگر می‌اندازند، حال یا نسخه دکتر اشتباه بوده و یا افراد شاغل در داروخانه اشتباه کرده‌اند که برای پیگیری این موضوع خانواده کودک به مراجع مسئول مراجعه کرده و پیگیر موضوع هستند.