شهرخبر

کم فروشی نان با اجرای طرح هوشمندسازی به پایان می رسد

کم فروشی نان با اجرای طرح هوشمندسازی به پایان می رسد

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور آرد و نان بازرگانی دولتی گفت: با اجرای طرح هوشمندسازی، تخلفات کم فروشی و گران فروشی آرد و نان به پایان می رسد.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ محمدحسن جلالی مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور آرد و نان بازرگانی دولتی گفت: هم اکنون سهمیه آرد واحدهای نانوایی بر مبنای قبل داده می شود، اما با اجرای کامل طرح هوشمندسازی آرد و نان، سهمیه بر مبنای وزن چانه و تعداد فروش نان واحدهای نانوایی خواهد بود.

وی افزود: با اجرای کامل طرح هوشمندسازی آرد و نان جلوی بسیاری از تخلفات گرفته می شود که براین اساس مصرف آرد هم‌کاهش می یابد. اما به اعتقاد بنده تاکنون این طرح تاثیری در مصرف آرد نداشته چرا که به طور کامل هنوز اجرا نشده است.

جلالی درباره علل تخلف برخی نانوایی ها در کم فروشی نان گفت: وزن چانه نان های تولیدی و عدم رعایت برخی ضوابط بر عهده ما نیست و دستگاه های نظارتی باید پاسخگو باشند و همواره با متخلفان برخورد کنند چرا که بازرگانی دولتی تنها وظیفه تامین آرد واحدهای نانوایی را برعهده دارد.

بازرسان بر وزن چانه و فروش نان نظارت می کنند

بیژن نوروزی مقدم رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران گفت: علی رغم افزایش هزینه های تولید همچون حقوق و دستمزد کارگران، خمیرمایه، کرایه حمل آرد و ... اما قیمت نان ثابت مانده است.

وی افزود: نظارت بر وزن چانه و فروش نان برعهده بازرسان وزارت جهاد، اتاق اصناف و اتحادیه هاست. اما ما به عنوان اتحادیه تمام توان خود را به کار می‌گیریم تا به گونه ای رفتار کنیم که هم‌پای خودمان جهت تامین نان، مردم را همراه کنیم.

نوروزی مقدم گفت: علی رغم هزینه های بالای تولید، اما نانوایان همه تلاش خود را به کار‌می‌گیرند که مشکلی در تامین آرد ایجاد نشود.

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران گفت: بنابر آمار ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت تمام شده نان را آرد تشکیل می دهد و مابقی را دیگر هزینه ها تشکیل می دهد. 

وی گفت: با توجه به افزایش هزینه های تولید و ثبات نرخ نان در ماه های اخیر، ممکن است تخلفاتی همچون کم فروشی نان رخ دهد. کمااینکه در دیگر واحدهای صنفی احتمال تخلف وجود دارد.

انتهای پیام