شهرخبر

نقطه ضعف لوکادیا اینگونه پوشش داده شد

کارشناس پرسپولیسی درباره تفاوتهای سبک بازی لوکادیا و دیاباته توضیحات جالبی را مطرح می کند.

نقطه ضعف لوکادیا اینگونه پوشش داده شد

وقایع روز ـ سرویس ورزشی؛

رحیم یوسفی یکی از بازیکنان تیم پرسپولیس در دهه ۶۰ درباره لوکادیا گفت: «این بازیکن بیرون از ۱۸ قدم کارآیی خاصی ندارد بلکه درون ۱۸ قدم می تواند توپ های مرده را تبدیل به گل کند. او می داند کجا بایستد و به کجا ضربه بزند».

وی افزود: «ضعف لوکادیا بیرون از محوطه جریمه به این دلیل است که او قدرت حمل توپ ندارد در حالی که دیاباته به خوبی این کار را می کند و بازیکن مقابل را از پیش رو بردارد. به همین خاطر قطعاً این دو نفر می توانند مکمل خوبی برای هم باشند. یکی دریبل کند و به داخل باکس برود و آن یکی تمام کند»...