شهرخبر

حرکت زیبا و تحسین برانگیز امباپه در پایان بازی با مراکش

کیلیان ام‌باپه پس از پایان مصاف فرانسه و مراکش به سمت اشرف حکیمی رفت و او را در آغوش گرفت. در ادامه او پیراهن حکیمی را به تن کرد.

حرکت زیبا و تحسین برانگیز امباپه در پایان بازی با مراکش

وقایع روز ـ سرویس ورزشی؛

کیلیان ام‌باپه پس از پایان مصاف فرانسه و مراکش به سمت اشرف حکیمی رفت و او را در آغوش گرفت. در ادامه او پیراهن حکیمی را به تن کرد.