اینستاگرام و واتساپ پاسخ داد / به درخواست ایران برای نمایندگی در تهران اهمیت نمی دهیم!