شهرخبر

درخت کریسمس مسیحیان سوریه میان آوارهای شهر حلب + عکس

درخت کریسمس مسیحیان سوریه میان آوارهای شهر حلب + عکس

کارگران یک درخت کریسمس را در میدان الحطب، نصب می کنند.