شهرخبر

حوزه ‏های انتخابیه تک کرسی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی

حوزه ‏های انتخابیه تک کرسی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی

مرکز پژوهش‏های مجلس طی گزارشی، به بررسی کارشناسی طرح «تعیین حوزه‏ های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی» پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز طی گزارشی، به بررسی کارشناسی طرح «تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی» پرداخت.

هدف این طرح، ایجاد حوزه‌های تک‏ کرسی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا و حذف نظام اکثریت دسته‌جمعی و ایجاد نظام اکثریتی تک‌کرسی است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بند اول سیاست‌های کلی انتخابات بر ضرورت تک‏‌کرسی بودن حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا تأکید دارد، زیرا حکم «تعیین حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد» تنها در تعیین حوزه‌های انتخابیه به‌صورت تک‏‌کرسی معنا پیدا می‌کند و معیار جمعیت و میزان انحراف از آن در ترسیم حوزه‌های انتخابیه چند کرسی موضوعیت ندارد.

گزارش دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس، با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی» با شماره مسلسل ۱۸۵۶۸، به بررسی ابعاد مختلف این طرح از منظر قانونی و کارشناسی پرداخته و پیشنهاداتی قانونی در خصوص الحاق موادی به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در راستای ایجاد حوزه‌های انتخابیه تک‏‌کرسی، با هدف اصلاح طرح پیشنهادی ارائه کرده است.