شهرخبر

صد آنلاین | این تصویر یکی از فجیع‌ترین جنایات منافقین است که مثل این روزها در بیمارستان امام خمینی اسلام‌آباد غرب رخ داد.آدمکش‌های رجوی، عده‌ای از مجروحین را(حتی از مردم عادی و حتی از کودکان) با دست بسته تیرباران کرده و عده‌ای را زنده زنده سوزاندند و بیمارستان را به آتش کشیدند!