جاسازی ماهرانه 10 مرد خارجی در خودروی قاچاقچیان انسان در شهرری / یک مهاجر خفه شد + فیلم گفتگو