چینی ها معنای دخالت خارجی درباره تمامیت ارضی را خوب می دانند

سیدناصر موسوی لارگانی  نماینده مردم فلاورجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:

چینی ها خوب می دانند دخالت خارجی در خصوص تمامیت ارضی یعنی چه؟

دهه هااست با دخالت آمریکا بر سر ‎ تایوان چالش دارند. لذا اینکه رئیس جمهور چین در عربستان کاغذی را امضا می کند که درباره حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه یا مسائل دیگر شبهه افکنی می کند،عجیب و خلاف روابط دوستانه تهران- پکن است.

چینی ها معنای دخالت خارجی درباره تمامیت ارضی را خوب می دانند