شهرخبر
مهریه ۴۰ میلیاردی خرج آزادی زندانی شد

رئیس اداره توسعه حل اختلاف استان یزد گفت: با بخشش چهل میلیارد ریالی شاکی از حق قانونی خود در رابطه با پرونده مطالبه مهریه، یک زندانی دیگر از بند زندان آزاد شد.

پمحمدرضا حداد گفت: با بخشش چهل میلیارد ریالی شاکی از حق قانونی خود در رابطه با پرونده مطالبه مهریه، یک زندانی دیگر از بند زندان آزاد شد.

 رئیس اداره توسعه حل اختلاف استان یزد اظهار کرد: در یک پرونده با موضوع مطالبه مهریه به تعداد ۲۵۰ عدد سکه بهار آزادی که محکوم آن به دلیل عجز از پرداخت از سال ۹۹ در زندان به سر می‌برد، سرانجام با تلاش و پیگیری مستمر اعضای شورای حل اختلاف مستقر در زندان و مددکاران زندان شاکیه تعداد ۲۳۵ عدد سکه بهار آزادی از مهریه خود را گذشت تا یک زندانی دیگر پس از گذشت سه سال از زندان آزاد شود.

وی با اشاره به توان و ظرفیت شورا‌های حل اختلاف مستقر در زندان‌ها در ایجاد صلح و سازش تصریح کرد: شورا‌های حل اختلاف مستقر در زندان با تلاش و مجاهدت توانسته اند بالغ بر ۹۰ درصد از پرونده‌های قابل سازش ارجاعی را به صلح و سازش برسانند.

رئیس اداره توسعه حل اختلاف استان یزد عنوان کرد: از کارکنان شورای حل اختلاف در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سراسر استان، مددکاران و صلح یاران که با شورا در جهت حل و فصل دعاوی زندانیان تلاش می‌کنند، تشکر می‌کنیم.