حاکمیت نیازمند تغییرات اساسی است/ ناآرامی‌ها منجر به سقوط نظام نخواهد شد

مشروح مصاحبه سید حسین موسویان دیپلمات پیشین کشورمان، با کریستین امانپور مجری سی ان ان به شرح زیر است:

وضعیت داخلی ایران چگونه است. آیا برخورد های فعلی دولت ایران با خواسته های مشروع مردم جواب میدهد؟

در مورد ناآرامی های فعلی داخلی درایران، ما با دو برداشت مواجه هستیم. یک برداشت عمق نارضایتی های مردم را دست کم میگیرد و برداشت دیگر هم در مورد تظاهرات و ناآرامی ها غلو میکند.

اپوزسیون و برخی از دولتها و رسانه های غربی معتقدند که این فقط یک تظاهرات نیست، بلکه یک انقلاب است و نظام جمهوری اسلامی درآستانه سقوط است. بنظر من این یک تحلیل و برداشت غلطی است برپایه تحلیل و درک غلط و محاسبات اشتباه. چون تظاهرات و ناآرامی های جاری منجر به سقوط نظام نخواهد شد.

برداشت دوم اعتقاد دولت ایران است مبنی براینکه این ناآرامی ها طراحی آمریکا و اسرائیل است برای ایجاد بی ثباتی و تجزیه ایران. لذا باید با قدرت و قاطعیت با نا آرامی ها برخورد کرد تا ثبات و امنیت وحاکمیت ملی ایران حفظ شود.

این درست است که آمریکا و اسرائیل و کشورهای دشمن ایران، به هر اقدامی برای سقوط و تغییر نظام فعلی و ناامنی و تجزیه ایران دست میزنند. اما یک واقعیت مهم دیگر هم وجود دارد که نباید دست کم گرفت وآن اینکه اکثریت مردم از وضع فعلی کشور بخصوص اوضاع بد اقتصادی ناراضی و ناراحت هستند. تورم چهل درصدی، فساد و بیکاری درایران از مشکلات جدی است. کشور در اکثر سالهای بعد از انقلاب با تورم دو رقمی مواجه بوده است. ارزش پول ملی ایران فقط دریکسال گذشه حدود ۳۰% سقوط کرده است. علاوه برآن مردم توقع شرایط اجتماعی بهتری دارند. اکثریت مردم مایلند که تنشهای روابط خارجی خاتمه یابد.

لذا من معتقدم مشکلات مردم را نباید دست کم گرفت و حاکمیت برای تامین رضایتمندی مردم، نیازمند تغییرات اساسی در سیاستهای اقتصادی و اجتماعی و روابط خارجی است.

پس شما معتقدید که مردم خواسته های مشروعی دارند. در حالیکه خیلی ها معتقدند که سقوط صورت میگیرد، اما شما معتقدید تظاهرات فعلی منجر به سقوط رژیم نمیشود دلیل شما چیست؟

تظاهرات و ناآرامی ها دردوسه سال گذشته، در دوران آقای احمدی نژاد و حتی دردوران آقای خاتمی هم وجود داشت. در انتخابات ۸۸ حدود ۳ میلیون نفر دراعتراض به خیابانهای تهران آمدند و تحلیل رسانه های غربی هم این بود که حکومت سقوط میکند اما دیدید که این تحلیل غلط از آب درآمد. لذا باید دو واقعیت را پذیرفت:

واقعیت اول این است که نهادهای نظامی و امنیتی ایران قوی هستند و بر شرایط فعلی کشور سوارند و مشکل ناآرامی ها را حل میکنند.

واقعیت دوم اینکه اکثر مردم از وضع جاری زندگیشان ناراضی هستند. نماینده مقام معظم رهبری دریک مصاحبه علنی گفت که حدود ۸۰% مردم از اوضاع اقتصادی راضی نیستند. پس ادامه این شرایط هم نمیتواند پایدار باشد و حاکمیت باید اقدامات اساسی برای حل مشکلات کشور انجام دهد تا اوضاع مردم و کشوربهبود یابد.

خیلی از مردم ایران میخواهند توافق هسته ای احیاء شود تا تحریمها برداشته شود. اما خیلی ها معتقدند این توافق نباید احیاء شود و با دولت ایران هم نباید گفتگو شود. من اینجا اظهارات اخیر هیلاری کلینتون وزیر خارجه اسبق آمریکا را برای شما میگذارم:هیلاری کلینتون: بنظر من در هیچ موردی نباید با دولت ایران مذاکراه شود. درحالیکه مردم ایران علیه ظلم به خیابانها ریخته اند؛ توافق هسته ای نباید احیاء شود و باید فشارها روی دولت ایران افزایش یابد. این نظر هیلاری کلینتون بود. آژانس بین امللی انرژی اتمی هم معتقد است ایران ظرفیت غنی سازی را افزایش داده است.اگر توافق احیاء نشود، چه شرایطی درامنیت جهانی ایجاد میشود؟

من با نظر خانم هیلاری کلینتون مخالف هستم. درحقیقت بعد از انقلاب ۱۹۷۹، بین ایران و غرب همیشه اختلاف درمورد حقوق بشر، سلاحهای کشتار جمعی، تروریسم و پروسه صلح وجود داشته باشد. اما دیدید که دردوران اوباما، او تصمیم گرفت راجع به یک مورد هسته ای باایران مستقیم مذاکره کند. مذاکرات هم به نتیجه رسید و برجام که جامعترین سند تاریخ هسته ای است، امضاء شد. بعد از توافق ایران به مدت سه سال کامل به تعهداتش عمل کرد و این آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود که از برجام خارج شد و تعهدات آمریکا را زیر پا گذاشت. پس گفتگو با ایران لازم است.

نکته دیگر اینکه دو نکته را همه پذیرفته اند:

اول اینکه آمریکا و قدرتهای جهانی و کشورهای منطقه نمیخواهند ایران به بمب هسته ای دست یابد.

دوم اینکه آمریکا و قدرتهای جهانی و جامعه جهانی هم نمیخواهد جنگ جدیدی علیه ایران براه افتد زیرا حمله نظامی به ایران عواقبی بسیار فاجعه بارتر از حمله آمریکا به عراق و افغانستان خواهد داشت.

باتوجه به اینکه خواست جامعه جهانی "نه بمب و نه جنگ" است، بهترین آلترناتیو، احیاء توافق هسته ای است و این کار هم شدنی است.

اما من معتقدم به فرض احیاء توافق هسته ای، قدرتهای جهانی و ایران باید راجع به سایر موضوعات مورد اختلاف هم گفتگو کنند چون اختلافات محدود به یک مورد هسته ای نیست.