بیانیه مهم وزارت اطلاعات / عاملان ترور مولوی خاش دستگیر شدند | قصد فرار داشتند