روایت یک «شاهد عینی» درباره ماجراهای شهرزاد میرقلی‌خان و محمد سرافراز