شهرخبر

فیلم/ رفتار محترمانه و گفتگو محور پلیس آمریکا با شهروندان!

رفتار محترمانه و گفتگو محور پلیس آمریکا با شهروندان!

ویدئویی از برخورد پلیس آمریکا با شهروندانی که مشغول صحبت کردن بودند.