شهرخبر

تحلیل مقایسه‌ای گزینه‌های فرمول خوراک پتروشیمی

تحلیل مقایسه‌ای گزینه‌های فرمول خوراک پتروشیمی

فردای اقتصاد: همزمانی جهش نرخ خوراک و کاهش قیمت صادراتی متانول ایران، حاشیه سود متانول‌سازها را به شدت تحت فشار قرار داده است. در عین حال، عایدی اقتصادی یک دهه صادرات متانول ۲۰٪ کمتر از صادرات مستقیم گاز بوده است. مجلس و سازمان برنامه، ذی‌نفع اصلی تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها هستند، بطوریکه ۲۰٪ کاهش در نرخ خوراک موجب کسری ۲۸ ه‌م‌ت منابع قانون هدفمندی خواهد شد.
کاهش تولید تنها یک واحد متانولی از قطعی گاز در زمستان ۱۴۰۰ به میزان ۱۶٪ از تولید سالانه و عدم‌النفعی معادل حدود ۳۰٪ از هزینه خوراک آن داشته است. هرگونه اصلاح فرمول با توجه به تداوم قطعی گاز عملاً خنثی خواهد شد. از این رو دریافت تخفیف مابه‌ازای قطعی گاز، ضمن عدم تغییر اساسی در فرمول، به عنوان راهکاری بلندمدت در پاسخ به ریسک‌های آینده واحدهای پتروشیمی مطرح است.