شهرخبر

وزیر صمت: نخستین محموله خودروهای وارداتی هفته آینده وارد گمرک خواهد شد

وزیر صمت: نخستین محموله خودروهای وارداتی هفته آینده وارد گمرک خواهد شد

وزیر صمت: نخستین محموله خودروهای وارداتی هفته آینده وارد گمرک خواهد شد

خبرگزاری برنا