شهرخبر

دخالت مجدد آلمان در امور ایران

دخالت مجدد آلمان در امور ایران

ایسنا نوشت: وزیر امور خارجه آلمان با مطرح کردن ادعاهایی، از اعمال تحریم‌های «حقوق بشری» جدید اتحادیه اروپا علیه ایران خبر داد.

آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، امروز پیش از آغاز نشست شورای وزیران اروپا در بروکسل، در جمع خبرنگاران گفت که تحریم‌های جدیدی علیه سپاه پاسداران ایران اعمال می‌شود.

بربوک در ادامه اظهارات مداخله‌جویانه‌اش درباره امور داخلی ایران، با اشاره به اجرای حکم اعدام برای دو تن از افراد بازداشت شده در جریان ناآرامی‌های اخیر  در ایران، گفت: با این بسته تحریمی، ما به طور ویژه کسانی را هدف قرار می‌دهیم که مسئول اعدام‌ها و خشونت علیه مردم بی‌گناه هستند.

او در این باره مدعی شد: این‌ [افراد] به ویژه از سپاه پاسداران، همچنین افرادی هستند که با ویدیوهای اجباری سعی می‌کنند مردم را بترسانند یا تنبیهشان کنند.

311311