شهرخبر

مشاور روحانی: اعراب از موضع قدرت چین را مجبور کردند تمام خواسته‌هایشان علیه ایران را بپذیرد

مشاور روحانی: اعراب از موضع قدرت چین را مجبور کردند تمام خواسته‌هایشان علیه ایران را بپذیرد

مشاور رئیس جمهور پیشین کشورمان دلیل نقض تمامیت ارضی ایران دربیانیه مشترک چین و شورای همکاری خلیج فارس را مبتنی بودن سیاست خارجی ایران بر پایه دشمنی دانسته است و نه منافع ملی.

به گزارش خبرآنلاین، دکتر حمید ابوطالبی با طرح «این سوال مهم که چرا نقض تمامیت ارضی ایران دربیانیه مشترک چین و شورای همکاری خلیج فارس؟» پاسخ داده است که کاملا روشن است؛ زیرا سیاست خارجی چین وکشورهای شورای همکاری، مبتنی برمنافع ملی‌شان است، وسیاست‌خارجی ایران بر]پایه [دشمنی بادیگران.

حمید ابوطالبی سپس در ادامه توئیت خود نوشته است: «لذا اعراب خلیج فارس که به جهت تکنولوژی وویژگی‌های بالای اقتصادی تایوان، تقریبا تمام آنها مانند روسیه! و ترکیه و…با جمهوری چین (تایپه) - کابوس چین- ارتباط سیاسی وتجاری واقتصادی پیشرفته و ارتباطات پروازی و…دارند، چین را ازموضع قدرت مجبور کردند تا تمام خواسته‌های آنان علیه ایران را بپذیرد!

حزب کمونیست ‌مرکانتیلیست چین!هم نقض تمامیت ارضی ایران رابرای توسعه‌ روابطش با اعراب پذیرفت؛ پس بپذیرید سیاست‌خارجی، توانایی وقدرت است ونه شعار وباید برمنافع ملی مبتنی باشد؛ و اگرصداقت دارید و احساس ضعف نمی‌کنید! حداقل مانندعربستان وامارات وترکیه وروسیه! با تایوان رابطه ایجاد کنید.

4949