حاجی دلیگانی: از 30دستگاه تنها سه دستگاه به بخشی از وظایف خود درخصوص عفاف و حجاب عمل کرده اند/ گزارش عملکرد دستگاه ها به‌زودی در صحن قرائت می‌شود