شهرخبر
بررسی عملکرد مالی و سودآوری شرکت دارویی دکتر عبیدی؛

تحلیل بنیادی سهام دعبید/ افزایش 92 درصدی سود در 9 ماه

کدخبر: ۵۴۰۸۴۳
شرکت داروسازی دکتر عبیدی در سال جاری توانسته است رشد فروش و سودآوری بخصوصی را به ثبت برساند. این مجموعه در 9 ماهه سال مالی جاری با افزایش 92 درصدی به نسبت مدت مشابه در سال مالی قبل 798 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرد. با این حال فروش این مجموعه در مهر و آبان ماه امسال به نسبت تابستان افزایش یافت و تأثیر دمای هوا را در عملکرد مالی این شرکت نمایان کرد.
تحلیل بنیادی سهام دعبید/ افزایش 92 درصدی سود در 9 ماه

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران؛ شرکت دارو سازی دکتر عبیدی و سایر شرکت های داروسازی در سال جاری افزایش حاشیه سود ناخالص و خالص داشته اند. این تغییر را می توان بابت عقب ماندگی نرخ دارو ها از تورم دانست که در سال جاری بخشی از آن با افزایش نرخ تورم بهداشت و درمان جبران شده است. همین اتفاق در شرکت های دارویی باعث شد تا تمایلات به تولید بیشتر و افزایش حجم فروش رشد کند و این مجموعه های دارویی صورت های مالی سودآوری را به ثبت برسانند. شرکت های صنعت داروسازی با شروع مهر ماه صورت های مالی شش ماهه خود را منتشر کردند. این صورت های مالی باعث شد که پیش بینی و صحبت هایی که در ارتباط با افزایش حاشیه سود این صنعت می شد تصدیق شود. شرکت داروسازی دکتر عبیدی که سال مالی خود را در انتهای آذر ماه به پایان می رساند، در مهر ماه صورت های مالی 9 ماهه خود را منتشر کرد. این مجموعه نیز در صورت سود و زیانی 9 ماهه خود افزایش بیش از 92 درصد در سود خالص خود به نسبت مدت مشابه در سال قبل را به ثبت رساند.

 
 

عملکرد مالی و فروش ماهانه شرکت داروسازی دکتر عبیدی

صورت های مالی سالانه منتهی به 30 آذر ماه سال 1400 نشان می دهد که شرکت داروسازی دکتر عبیدی در این مدت دو هزار و 426 میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته است که به نسبت سال مالی قبلی 64 درصد افزایش یافته است. بهای تمام شده درآمد های عملیاتی این مجموعه با افزایش 73 درصدی باعث کاهش حاشیه سود ناخالص این مجموعه شده است.

IMG_20221210_183859_460

با این وجود سود ناخالص دعبید در این مدت با 58 درصد افزایش به هزار و 434 میلیارد تومان رسیده است. هزینه های عملیاتی و مالیات این شرکت به ترتیب 57 درصد و 60 درصد افزایش داشته است که به نسبت سایر شرکت های فعال در این صنعت برای سال مالی مورد بررسی منطقی به نظر می رسد. هزینه های مالی در این سال نقطه تاریک این صورت سود و زیانی است. این هزینه با افزایش 137 درصدی به نسبت سال مالی قبل از آن به 214 میلیارد تومان رسیده که حاکی از تأمین مالی پر هزینه این مجموعه است.

فروش ماهانه دعبید در سال 1400 به طور متوسط 227 میلیارد تومان بود. در هشت ماه گذشته از سال جاری متوسط فروش ماهانه شرکت داروسازی دکتر عبید به 379 میلیارد تومان در ماه رسیده که به نسبت سال گذشته 67 درصد افزایش داشته است. این مجموعه از ابتدای سال فروش ماهانه خود را به صورت پلکانی افزایش داده و تنها در خرداد ماه به نسبت اردیبهشت یک میلیارد تومان کمتر فروخته است. فروش این مجموعه دارویی در مهر و آبان ماه به اوج خود رسیده و به نسبت ماه مشابه در سال قبل به ترتیب 129 درصد و 115 درصد افزایش فروش داشته است. دعبید در آبان امسال 568 میلیارد تومان فروش داشته در صورتی که در هشت ماه ابتدایی سال قبل تنها 3 برابر این میزان فروخته است. فروش هشت ماهه ابتدایی سال گذشته برای مجموعه داروسازی دکتر عبیدی هزار و 617 میلیارد تومان بوده، در حالی که دعبید در هشت ماهه امسال 3 هزار و 29 میلیارد تومان فروش داشته است. فروش دعبید تا انتهای هشتمین ماه امسال به نسبت مدت مشابه در سال قبل 87 درصد افزایش یافته که نشان دهنده اثرات تورم بهداشت و درمان بر فروش ماهانه شرکت های دارویی است.

IMG_20221210_183858_677

دعبید در صورت های سود و زیانی 9 ماهه منتهی به 31 شهریور خود نشان داده است که به خوبی از رشد فروش محصولات این مجموعه استفاده کرده است. فروش 9 ماهه دعبید با افزایش 75 درصدی نسبت به 9 ماهه سال مالی قبل به 2 هزار و 790 میلیارد تومان رسیده است. بهای تمام شده درآمد های عملیاتی دعبید با افزایش 69 درصدی به هزار و 91 میلیارد تومان رسیده و حاشیه سود ناخالص دعبید را به 61 درصد رسانده است. این مجموعه در 9 ماهه امسال هزار و 699 میلیارد تومان سود ناخالص شناسایی کرده که 79 درصد بیشتر از سود ناخالص 9 ماهه ابتدایی سال مالی قبل است.

IMG_20221210_183858_974

هزینه های عملیاتی و مالی دعبید در این مدت به ترتیب 67 درصد و 81 درصد افزایش یافته است که ب دلیل افزایش هزینه های مالی در سال مالی قبل می تواند این میزان افزایش هزینه های مالی مورد توجه قرار گیرد اما با در نظر گرفتن افزایش میزان تولیدات دعبید و نیاز تأمین مالی در این خصوص، این رشد هزینه های مالی را برای دعبید منطقی بر شمرد. در نهایت سود خالص این 9 ماهه برای شرکت داروسازی دکتر عبیدی با 92 درصد افزایش از 415 میلیارد تومان 9 ماهه ابتدایی سال مالی قبل به 798 میلیارد تومان در سال مالی جاری رساند. برای صورت های مالی سالانه پیش روی این مجموعه نیز رشد سود خالصی به نسبت سود خالص سال مالی قبل با افزایش 80 تا 120 درصدی پیش بینی می شود. تحلیل های بنیادی سهام کاملا احتمالی هستند و تیم تحلیلی اکوایران در خصوص واقع شدن آن ها مسؤلیتی ندارد.