شهرخبر

خبرگزاری دولت، بند ضدایرانی بیانیه چین و اعراب را سانسور کرد

خبرگزاری دولت، بند ضدایرانی بیانیه چین و اعراب را سانسور کرد

در ادامه این بیانیه بر محوری بودن آرمان ملت فلسطین تأکید شده و آمده که این مسئله مستلزم یافتن یک راه‌حل عادلانه است.

در این بیانیه تأکید شده است که شهرک سازی‌های اسرائیلی در سرزمین‌های فلسطین و دیگر اراضی کشورهای عربی اشغال شده مشروعیت ندارد.

کشورهای عربی و چین بر تقویت همبستگی و همکاری میان یکدیگر و حمایت از تحقق شکوفایی ملل‌های دو طرف تأکید کردند.

کشورهای عربی بر پایبندی خود به اصل چین یکپارچه و حمایت از تلاش پکن بر حفظ حاکمیت خود تأکید کردند.

این بیانیه همچنین تأکید کرده است که تایوان بخش جدایی ناپذیر از خاک چین بوده و مخالفت خود را با استقلال این جزیره به هر صورتی که باشد، اعلام کرده است.

دو طرف همچنین مخالفت خود را با سیاسی کردن مسائل مربوط به حقوق بشر و استفاده از آن به عنوان اهرم فشار بر کشورها و دخالت در امور داخلی آنها را رد کردند.

کشورهای عربی و چین در پایان مخالفت خود در دخالت در امور داخلی کشورها به بهانه حفظ دمکراسی را بیان کردند.»

حمایت از امارات درباره جزایر سه‌گانه ایرانی

گفتنی است که چین در بیانیه مشترک با کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس گفته است: رهبران بر حمایت خود از همه تلاش‌های صلح‌آمیز، از جمله ابتکار و تلاش امارات متحده عربی برای دستیابی به راه‌حلی مسالمت‌آمیز در موضوع جزایر سه‌گانه (تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی) از طریق مذاکرات دوجانبه با رعایت موازین حقوق بین‌الملل و حل این موضوع با رعایت مشروعیت بین‌المللی تأکید کردند.

منبع: انتخاب