شهرخبر

همکاری ایران و افغانستان در راه‌اندازی مجدد راه‌آهن خواف- هرات

همکاری ایران و افغانستان در راه‌اندازی مجدد راه‌آهن خواف- هرات

مجری راه‌آهن خواف- هرات گفت: با توافق های صورت گرفته میان کشور افغانستان و ایران، به منظور راه‌اندازی مجدد خط ریلی خواف- هرات، اداره کل خط آهن دولتی افغانستان مسئول عملیات ترمیم خسارت‌های وارده به محور و ایستگاه روزنک است و نظارت بر اجراء و کنترل کیفیت کار بر عهده شرکت ساخت و توسعه است که در صورت تایید اقدامات از سوی ایران، عملیات تکمیلی باقیمانده مسیر ظرف مدت ۶ ماه از سوی ایران انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ حافظ سادات نژاد مجری راه‌آهن خواف- هرات با اشاره به بهره‌برداری از راه‌آهن برون مرزی خواف- هرات در آذرماه سال ۱۳۹۹ اظهار کرد: بهمن ماه همان سال با تشکیل کمیسیون تحویل موقت، قطعه سوم راه‌آهن خواف- هرات حدفاصل ایستگاه شمتیغ تا ایستگاه روزنک به طول ۶۲ کیلومترتحویل اداره کل خط آهن دولتی افغانستان شد.

وی با اشاره به تغییرات در دولت افغانستان و نبودن امکان فعالیت پیمانکار در آن زمان ادامه داد: در زمان تغییرات سیاسی در این کشور بخش هایی از محور و ایستگاه روزنک دچار خسارات تخریبی و سرقت شد در نتیجه عملیات اجرایی در باقی مانده مسیر ممکن نبود.

مجری راه‌آهن خواف- هرات از توافق ایران و افغانستان برای ترمیم خسارات وارد شده به مسیر از سوی افغانستان خبر داد و گفت: با توجه به ضرورت و اولویت ترمیم این کار مقرر شده است که پس از تایید مجری طرح که شرکت ساخت وتوسعه است عملیات بخش باقیمانده که در تعهد ایران است آغاز شود و خط ظرف مدت ۶ ماه مجدد آماده بهره‌برداری شود.

وی افزود: هم اکنون شرکت ساخت وتوسعه به دنبال راه‌های تامین منابع مالی مورد نیاز و انتخاب پیمانکار برای عملیات تکمیلی باقیمانده مسیر از ایستگاه شمتیغ تا ایستگاه روزنک در کشور افغانستان است.

سادات نژاد ادامه داد:‌ کارهای انجام شده از سوی افغانستان بر طبق استانداردهای مدنظر هنوز به اتمام نرسیده است و نیاز به جایگزینی بخش های به سرقت رفته و تخریب شده دارد که برای عملیات تکمیلی ضروری و حیاتی است.

به گزارش شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، وی با تاکید بر عزم جدی دو کشور برای تکمیل این خط آهن بیان کرد: با توجه به اهمیت بهره‌برداری راه‌آهن خواف- هرات برای دو کشور، تسهیل صادرات و واردات کالا و جا به جایی مسافر و همچنین دسترسی ریلی کشور افغانستان به آب های آزاد و کشورهای همسایه راه‌آهن خواف- هرات از مهمترین اولویت‌های زیرساختی دو کشور در توسعه ترانزیت بین‌المللی به حساب می آید.

انتهای پیام