سرنوشت شاخص دلار در بازارهای جهانی چه خواهد شد؟ علی رضاپور کارشناس بازارهای مالی در اکوایران درباره وضعیت بازارهای جهانی می گوید: