تصاویر| علی دایی در مراسم تدفین کریم باوی در بی‌بی سکینه کرج