وداع تلخ هلند با جام پس از کامبک رویایی/ صعود آرژانتین به جمع ۴ تیم برتر با تکرار تاریخ