شهرخبر

نفوذ غیرقابل انکار اینترنت در ایران/ خانوارهایی که فاضلاب ندارند هم اینترنت دارند!

آخرین گزارش مرکز آمار از وضعیت بودجه خانوارهای شهری در ایران نشان میدهد درصد دسترسی به اینترنت در میان خانوارهای دهک های مختلف به چه میزان است، جالب آنکه در میان پایین ترین دهک های درآمدی نیز نیمی از خانوارها به اینترنت دسترسی دارند.

نفوذ غیرقابل انکار اینترنت در ایران/ خانوارهایی که فاضلاب ندارند هم اینترنت دارند!

به گزارش اقتصاد 100، دسترسی به اینترنت امروزه دیگر ربطی به میزان تحصیلات و حتی میزان درآمد افراد ندارد، براساس گزارش مرکز آمار ایران در پایین ترین دهک درآمدی نیز بیش از 49 درصد از خانوارهای ایرانی دسترسی به اینترنت دارند این در حالی است که میزان دسترسی به تلفن ثابت در میان همین خانوارها رقمی پایین تر و حدود 38 درصد را دارد و حتی دسترسی به خدمات فاضلاب در این دهک پایین درآمدی معادل 33 درصد و حتی بیش از 59 درصد از این خانوارها کولر آبی ثابت هم ندارند، نکته اینکه این وضعیت دهک یکم درآمدی در میان خانوارهای شهری ایرانی بوده اند.

دسترسی آسان به اینترنت در ایران در حالی است که هنوز در بسیاری از کشورهای دنیا حتی در شهرهای خود نیز برای این دسترسی با مشکل مواجه هستند.

طبق گزارش سازمان ملل در سال 1400، دوسوم از مردم جهان به اینترنت دسترسی دارند، اما کماکان ۲.۹ میلیارد نفر برابر با ۳۷ درصد جمعیت زمین، هنوز امکان دسترسی به اینترنت را ندارند.

درصد خانوارها‌ی شهری استفاده‌‌‌کننده از تسهیلات عمده مسکن در هر یک از دهک‌های درآمد سالانه
شرح کل دهک اول دهک دوم دهک سوم دهک چهارم دهک پنجم دهک ششم دهک هفتم دهک هشتم دهک نهم دهک دهم
کولر آبی ثابت 60.94 41.45 47.38 54.26 58.04 62.33 61.38 67.73 70.05 71.06 75.71
تلفن 64.81 38.07 48.03 55.12 59.65 61.76 67.98 72.54 75.27 82.09 87.62
اینترنت 81.05 49.62 70.73 76.14 76.68 81.97 86.11 87.49 90.98 94.49 96.28
شبکه عمومی فاضلاب 47.05 33.75 42.41 42.07 44.57 43.57 48.04 46.29 51.13 54.47 64.21
گزارش مرکز آمار ایران از بودجه خانوارهای شهری در سال 1400

انتهای پیام/