شهرخبر

تصویری از تماشاگر ویژه بازی برزیل - کرواسی

دیوید بکهام تماشاگر ویژه دیدار برزیل و کرواسی در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ بود.

تصویری از تماشاگر ویژه بازی برزیل - کرواسی

وقایع روز ـ سرویس ورزشی؛

دیوید بکهام تماشاگر ویژه دیدار برزیل و کرواسی در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ بود.

تصویری از تماشاگر ویژه بازی برزیل - کرواسی