به گزارش اکوایران؛ شرکت های صنعت دارویی بورس تهران در صورت های مالی شش ماهه سال جاری خود، توانستند عملکردی خیره کننده از خود نشان دهند. دارو ساز های بورس تهران در شش ماهه سال جاری غالباً بیش از 50 درصد افزایش سود خالص به نسبت عملکرد شش ماهه ابتدایی سال قبل به ثبت رساندند. رشد سودآوری شرکت های داروسازی در نیمه سال جاری برگرفته از افزایش تورم بهداشت و درمان است. از سوی دیگر فروش ماهانه دارویی ها در مهر و آبان ماه سال جاری به شدت افزایش یافته است. رشد فروش شرکت های دارویی در دو ماه گذشته از پاییز علاوه بر تأثیر تورم قیمت دارو ها، متأثر از افزایش مقدار فروش نیز بوده است. شروع فصل سرما و شیوع بیماری آنفولانزا در ابتدای مهرماه بود که باعث این افزایش مقداری فروش داروها شد.

فروش ماهانه درهآور از ابتدای سال 1400

شرکت دارویی ره آورد تأمین در سال قبل 228 میلیارد تومان فروش داشت. این مجموعه در سال قبل متوسط فروش ماهانه 19 میلیارد تومانی به ثبت رساند اما در هشت ماهه ابتدایی سال جاری، این متوسط فروش ماهانه به 34 میلیارد تومان در ماه رسید. فروش هشت ماهه سال جاری نشان می دهد که متوسط فروش ماهانه این مجموعه به نسبت سال گذشته 80 درصد افزایش داشته است.

IMG_20221208_113618_477

در هشت ماهه ابتدایی سال جاری فروش درهآور به 274 میلیارد تومان رسیده است. این مجموعه در هشت ماهه ابتدایی سال 1400 توانسته بود 153 میلیارد تومان فروش داشته باشد که نشان از افزایش 78 درصدی آن در سال جاری دارد. درهآور در ماه های سال جاری به صورت پلهکانی افزایش فروش ماهانه داشته است. این افزایش به حدی بوده است که فروش مهر ماه امسال از 17 میلیارد تومان در مهر سال قبل به 41 میلیارد تومان رسیده و رشد 138 درصدی داشته است. این مجموعه در آبان ماه به وسیله افزایش تقاضا دارو که نشأت گرفته از سرمای هوا و شیوع آنفولانزا است، توانست 54میلیارد تومان فروش به ثبت برساند که برای این مجموعه یک رکورد شکنی محسوب می شود.

عملکرد مالی و سودآوری شرکت دارویی ره آورد تأمین

درهآورد در شش ماهه سال جاری درآمد های عملیاتی خود را به 178 میلیارد تومان رسانده است. درآمد های عملیاتی درهآورد در شش ماهه سال قبل 111 میلیارد تومان بود که در سال جاری 61 درصد افزایش داشت. بهای تمام شده درآمد های عملیاتی این مجموعه در نیمه سال قبل 47 میلیارد تومان بود که در شش ماهه سال جاری با افزایش 35 درصدی به 64 میلیارد تومان رسید. افزایش کمتر بهای درآمد ها از خود آن باعث شده تا درهآورد در شش ماهه امسال حاشیه سود ناخالص خود را با افزایش 7 درصدی به 64 درصد برساند.

IMG_20221208_113618_346

سود ناخالص درهآورد با 80 درصد افزایش از 63 میلیارد تومان شش ماهه سال قبل به 114 میلیارد تومان در شش ماهه امسال رسید. هزینه های عملیاتی این شرکت افزایش 77 درصدی داشت اما هزینه های مالی این مجموعه تنها 3 درصد رشد کرده است. حاشیه سود خالص درهآورد در شش ماهه امسال 12 درصد افزایش داشت و به 45 درصد رسید که حاشیه سود خالص بالایی برای یک داروساز به حساب می آید. در نهایت سود خالص این مجموعه برای شش ماهه امسال 80 میلیارد تومان به ثبت رسید که به نسبت سود خالص 36 میلیارد تومانی شش ماهه سال قبل 122 درصد افزایش داشته است.

IMG_20221208_113618_289

سودآوری فصلی درهآور نشان می دهد که این مجموعه فصل به فصل به درآمد های عملیاتی خود افزوده است. با این حال روند سودآوری فصلی درهآورد از الگوی منظمی تبعیت نمی کند. این مجموعه به طور متوسط حاشیه سود خالص 35 درصدی داشته و تنها در فصولی که سایر درآمد ها افزایش بخصوصی را تجربه کرده نوسانی در حاشیه سود شکل گرفته است. با این حال روند حاشیه سود خالص این مجموعه در سال جاری از 44 درصد شروع شده که نوید بخش فصولی با سودآوری بیشتر برای این مجموعه است.