شهرخبر
وضعیت اشتغال بیکاران، از تابستان ۱۴۰۰ تا تابستان ۱۴۰۱

ناامیدی از یافتن شغل در ایران +نمودار

کدخبر: ۵۴۰۲۰۲
بررسی‌ها نشان می‌دهد 37.5 درصد از کسانی که در تابستان سال گذشته بیکار بودند، تابستان امسال شاغل شده‌اند؛ یعنی تعداد 936 هزار نفر. همچنین 34 درصد از جمعیت بیکارِ تابستان 1400، در تابستان امسال نیز همچنان بیکار مانده‌اند و نتوانسته‌اند برای خود شغلی دست و پا کنند.
 ناامیدی از یافتن شغل در ایران +نمودار

به گزارش اقتصادنیوز، بالغ بر 711 هزار نفر از کسانی که در تابستان سال گذشته بیکار بوده‌اند، به دلیل ناامیدی از پیدا کردن شغل یا دلایل دیگری، تابستان امسال نیز از جمعیت فعال اقتصادی خارج شده‌اند.

جمعیت شاغل ایران چند میلیون نفرند؟

کل جمعیت ایران که در سن اشتغال قرار دارند در تابستان امسال 63 میلیون و 702 هزار نفر برآورد شده که از این تعداد 26 میلیون و 112 هزار نفر در جمعیت فعال اقتصادی قرار دارند.

به بیان ساده‌تر 41 درصد از ایرانیانی که در سن کار قرار دارند، تمایل به کار کردن دارند و جویای شغل هستند که ممکن است بیکار یا شاغل باشند. از جمعیتی که در تابستان امسال تمایل به کار کردن داشته‌اند حدود 2 میلیون و 333 هزار نفر نتوانسته شغلی برای خود دست و پا کنند. این تعداد، جمعیت بیکار کشور محسوب می‌شود که بر این اساس  نرخ بیکاری  در تابستان امسال 8.9 درصد بوده است.

بررسی آمار بیکاری در ایران 

یقینا تعداد بیکاران در ایران خیلی بیش از این تعداد است، اما معیار بیکار محسوب شدن کسی که شغل ندارد چنین است که آن فرد در چند هفته گذشته جویای شغل بوده و باید برای یافتن کار جست‌وجو کرده باشد. بدین ترتیب چنانچه فردی بیکار باشد و به هر دلیلی از پیدا کردن شغل ناامید شود و دیگر دنبال کار نگردد، از نظر اقتصادی بیکار محسوب نمی‌شود.

وضعیت بیکاران 1400 در تابستان 1401

تعداد کل بیکاران کشور در تابستان سال گذشته 2 میلیون و 496 هزار نفر برآورد شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد 37.5 درصد از کسانی که در تابستان سال گذشته بیکار بودند، تابستان امسال شاغل شده‌اند؛ یعنی تعداد 936 هزار نفر. همچنین 34 درصد از جمعیت بیکارِ تابستان 1400، در تابستان امسال نیز همچنان بیکار مانده‌اند و نتوانسته‌اند برای خود شغلی دست و پا کنند.

البته این موضوع بدین معنا نیست که این افراد از تابستان سال گذشته تا کنون بیکار مانده‌اند، بلکه ممکن است در مقطعی شاغل شده و دوباره شغل خود را از دست داده باشند. جمعیت این گروه 845 هزار نفر تخمین زده شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود 711 هزار نفر از کسانی که تابستان پارسال بیکار بوده‌اند، در تابستان سال جاری از جمعیت فعال اقتصادی خارج شده‌اند و دیگر جویای شغل نیستند. به عبارت دیگر 28.5 درصد از بیکاران تابستان سال گذشته، در تابستان 1401 از پیدا کردن شغل ناامید شده‌اند یا به هر دلیل دیگری متقاضی پیدا کردن شغل نیستند.

تاحدودی می‌توان گفت که وضعیت اشتغال در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته کمی بهبود یافته یا حداقل بدتر نشده است. کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ اشتغال از شواهدی است که این امر را نشان می‌دهد. البته نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان امسال نسبت به  نرخ مشارکت  در تابستان 1400 کمی کاهش یافته است که تا حدودی تحلیل وضعیت بازار کار را مشکل می‌سازد.

زمانی که نرخ بیکاری همزمان با کاهش  نرخ مشارکت اقتصادی  رخ می‌دهد، نمی‌توان لزوما بیان کرد که کاهش بیکاری به علت بهبود اشتغال در کشور بوده است. همین امر هم باعث شده تا با توجه به آمارهای موجود، نتوان به قطعیت درباره تغییرات وضعیت بازار کار اقتصاد ایران اظهار نظر کرد.

photo_2022-12-06_13-54-51