شهرخبر
گوناگون

برزیل | نشست خبری پیش از بازی برزیل و کراواسی

حضور یک گربه بازیگوش در بغل ستاره تیم ملی برزیل + ویدئو

ویدیویی جالب از لحظه حضور یک گربه بازیگوش در کنفرانس خبری وینیسیوس بازیکن تیم ملی برزیل را ببینید

حضور یک گربه بازیگوش در بغل ستاره تیم ملی برزیل + ویدئو

نشست خبری پیش از بازی برزیل و کراواسی

ویدیویی جالب از لحظه حضور یک گربه بازیگوش در کنفرانس خبری وینیسیوس بازیکن تیم ملی برزیل را ببینید

منبع: خبر آنلاین