یک تفاوت مهم بین لیست بلندبالای وعده‌های بذرپاش با لیست بلندبالای وعده‌های وزیر پیشین رستم قاسمی، وجود دارد.  تفاوتی که نمایندگان مخالف وزارت بذرپاش هم به آن اشاره کردند.

حالا مهرداد بذرپاش با چه موانعی مواجه است و در خصوص مهمترین وعده دولت ابراهیم رییسی چه موضعی دارد؟