واکنش رافینیا به انتقادها علیه برزیل

رافینیا می گوید بازیکنان تیم ملی برزیل به رقص شادی پس از گل ها ادامه می دهد و هر کس از این قضیه خوشش نمی آید، مشکل خودش است.

رافینیا می گوید تیم ملی برزیل با وجود انتقادات پس از هر گل به رقص شادی خواهد پرداخت.

روی کین رقصیدن برزیلی ها پس از به ثمر رساندن هر گل به کره جنوبی را مورد انتقاد قرار داد و آن را بی احترامی به کره ای خواند. رقصی که حتی تیته سرمربی سلسائو هم در آن شرکت کرد اما رافینیا اعتقاد دارد که تیم ملی برزیل راهش را به خاطر حرف یک نفر تغییر نمی دهد.

رافینیا به خبرنگاران در این مورد گفت:

 مشکل آن هایی است که از این رقص خوششان نمی آید چون ما به انجام آن ادامه می دهیم. رقص شادی ما نشان دهنده لذت ما از زدن گل است. آن را انجام نمی دهیم تا به کسی بی احترامی کنیم. جلوی تماشاگران خودی شادی می کنیم نه جلوی حریفان. این کار را همگی با هم انجام می دهیم و همه جشن می گیرند. این لحظه برای ماست. کل برزیل شادی می کند. اگر خوششان نمی آید، نیاید. چیز زیادی ندارم که به آن ها بگویم. به رقص شادی گل ادامه می دهیم.

پیش از این وینیسیوس جونیور هم گفته بود که تیم ملی برزیل تا فینال به رقصیدن ادامه خواهد داد.