شهرخبر
شجره طیبه نظام اسلامی، درخت تنومندی است که در عمق جان‌ها نفوذ کرده /  برخی از خواص هستند در امتحان مردود شدند

احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران:

شجره طیبه نظام اسلامی، درخت تنومندی است که در عمق جان‌ها نفوذ کرده / برخی از خواص هستند در امتحان مردود شدند

اعتراض این است که کسانی صحبت کنند، نامه و مقاله بنویسد

امام جمعه موقت تهران گفت: شجره طیبه نظام اسلامی، چونان درخت تنومندی است که در عمق جان‌ها نفوذ کرده است. نمی‌توانند حتی یک برگ این درخت را بلرزانند، تا چه رسد به اینکه به ساقه و ریشه آن آسیب بزنند.

اعتمادآنلاین|

سید احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان با اشاره به اعتراض های دو ماه گذشته گفت:حقیقت آن است که آمریکا از 28 مرداد سال 1332 تا این ماه که آذر 1401 است آنی از توطئه علیه مردم ایران دست بر نداشت. آن‌ها از سال 32 تا 57 حکومت ضد مردم، ضد دین، برده آمریکا و مردم ستیز رژیم سیاه پهلوی را برگرده این ملت سوار کردند.

به گزارش رسانیوز، بخش هایی از گفت و گوی خاتمی را در ادامه می خوانید: