شهرخبر

خبر خوش مدیرعامل تامین اجتماعی از بیمه تکمیلی بازنشستگان

اقتصاد 100- مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، از برنامه این سازمان به منظور توسعه خدمات درمانی برای جامعه بازنشستگان در قالب پوشش بیمه تکمیلی خبر داد.

خبر خوش مدیرعامل تامین اجتماعی از بیمه تکمیلی بازنشستگان

میرهاشم موسوی، در تشریح برنامه‌هایی که در حوزه حمایت از بازنشستگان در دستورکار دارند، گفت: ما همچنان به دنبال توسعه خدمات درمانی برای جامعه بازنشستگان هستیم و به زودی هم برنامه‌ای برای پوشش بیمه تکمیلی آنها داریم که به زودی اعلام خواهیم کرد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، یادآور شد: این موضوع در مرحله بررسی نحوه تامین منابع مالی لازم برای اجرای آن است که طی نشستی که با نمایندگان کانون‌های بازنشستگی خواهیم داشت به نتیجه رسیده و اخبار خوشی را برای بازنشستگان خواهیم داشت.

انتهای پیام