احمد وحیدی: همدلی دو قوه دستاوردهای بزرگی برای حرکت رو به جلو دارد

سردار احمد وحیدی در حاشیه نشست مشترک یکشنبه 13 آذر ماه مجلس شورای اسلامی و دولت ، برگزاری این جلسات را بسیار موثر دانست و گفت: در نشست امروز تعدادی از وزرا و نمایندگان صحبت کردند و وضعیت عمومی کشور بررسی شد.

وزیر کشور با اشاره به نظرات مطرح شده طرفین در نشست مشترک، اظهار کرد: رئیس جمهور و رئیس مجلس نیز پس از بیان اظهارات نمایندگان و وزرا به طرح نکاتی پرداختند. این نشست‌ها بسیار کمک کننده است زیرا موجب همدلی دو قوه می‌شود و همچنین در خصوص برخی مسائل بحث و گفتگو صورت می‌گیرد.

وی یادآور شد: برگزاری چنین نشست‌هایی سبب می‌شود تا دولت و مجلس بیشتر به هم نزدیک شوند، امروز ما با همدلی و نزدیکی بین مجلس و دولت در شرایط بسیار خوبی قرار داریم و این می‌تواند دستاوردهای بزرگی برای حرکت رو به جلو و بهتر داشته باشد.

احمد وحیدی: همدلی دو قوه دستاوردهای بزرگی برای حرکت رو به جلو دارد