به گزارش اکوایران، شرکت پشم شیشه ایران که در صنعت سایر محصولات کانی های غیر فلزی بورس تهران با نماد کپشیر شناخته می شود، در مهر و آبان ماه امسال درگیر نهایی شدن افزایش سرمایه 200 درصدی بود. سرمایه این شرکت قبل از افزایش سرمایه 50 میلیارد تومان بود که با ثبت آن به 150 میلیارد تومان افزایش یافت. این افزایش سرمایه از محل محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران انجام می گیرد و سهامداران این مجموعه از روز شنبه دوازدهم آذر ماه، تنها 60 روز مهلت دارند تا از حق تقدم سهام خود استفاده کنند. ارزش بازاری سهام کپشیر در حال حاضر 771 میلیارد تومان است و با توجه به صنعت محصولات کانی های غیر فلزی، یکی از شرکت های میانه فعال در این صنعت به شمار می رود. نماد کپشیر در روز های اخیر صف خرید سهام را تجربه کرده که می تواند از افزایش سرمایه و یا عملکرد مالی سال جاری این شرکت نشأت گرفته باشد.

فروش ماهانه کپشیر از ابتدای سال 1400

شرکت پشم شیشه ایران در سال جاری توانسته است رشد قابل توجهی را در درآمد های عملیاتی خود ایجاد کند. این مجموعه در سال گذشته متوسط فروش ماهانه 20 میلیارد تومانی داشته است. در هشت ماهه گذشته از سال جاری، این متوسط فروش ماهانه به 38 میلیارد تومان رسیده که رشدی 92 درصدی داشته است. این مجموعه در سال قبل 239 میلیارد تومان فروش داشت و در هفت ماهه سال جاری توانست بیش از کل فروش سال قبل فروش کند.

فروش ماهانه کپشیر09.13

کپشیر در هشت ماهه طی شده از سال جاری توانسته است 306 میلیارد تومان فروش داشته باشد در حالی که در هشت ماهه ابتدایی سال قبل تنها 156 میلیارد تومان فروش برای این مجموعه به ثبت رسیده بود. فروش هشت ماهه سال جاری نشان می دهد که تا انتهای آبان ماه، این مجموعه 96 درصد از فروش سال گذشته خود پیشی گرفته است. البته رشد بهای تمام شده محصولات فروش رفته این مجموعه نیز در همین حدود است که باعث شده تا حاشیه سود ناخالص آن ها تغییر مهمی نداشته باشد. در میان ماه های سال جاری نیز بیشترین افزایش فروش به نسبت ماه مشابه در سال قبل مربوط به اردیبهشت ماه با 258 درصد رشد و بیشترین فروش ماهانه نیز با 54 میلیارد تومان مربوط به آبان ماه است.

عملکرد مالی و سودآوری شرکت پشم شیشه ایران

صورت های مالی شرکت پشم شیشه ایران در شش ماهه سال جاری نشان دادند که این مجموعه در نیمه سال جاری 206 میلیارد تومان درآمد عملیاتی به دست آورده که به نسبت 103 میلیارد تومان درآمد عملیاتی مدت مشابه در سال قبل دو برابر شده است. بهای تمام شده درآمد های عملیاتی این مجموعه در شش ماهه امسال 103 درصد افزایش یافته است. این مجموعه در شش ماهه سال قبل 69 میلیارد تومان بهای تمام شده درآمد های عملیاتی داشت اما در شش ماهه امسال به 139 میلیارد تومان رسید.

عملکرد مالی شش ماهه کپشیر09.13

حاشیه سود ناخالص کپشیر یک درصد کاهش یافت و سود ناخالص 66 میلیارد تومانی برای این مجموعه به ثبت رسید در حالی که سود ناخالص شش ماهه سال قبل 34 میلیارد تومان بود که در شش ماهه امسال 95 درصد افزایش یافت. هزینه های عملیاتی شرکت پشم شیشه ایران در شش ماهه امسال 61 درصد افزایش یافت و هزینه های مالی آن 82 درصد کاهش یافت. سایر درآمد های عملیاتی این مجموعه نیز در شش ماهه سال جاری 32 درصد افزایش یافت و در نهایت سود خالص 50 میلیارد تومانی برای این مجموعه به ثبت رسید. سود خالص شش ماهه سال قبل این شرکت 21 میلیارد تومان بود که در شش ماهه سال جاری 137 درصد افزایش یافته است.

سودآوری کپشیر09.13

کپشیر در اطلاعیه شفاف سازی صورت های مالی خود اعلام کرده است که معافیت های مالیاتی و رشد فروش مقداری و صادراتی علاوه بر افزایش نرخ فروش، در رشد سود خالص شش ماهه سال جاری تأثیر زیادی داشته است. روند سودآوری فصلی این شرکت نشان می دهد که این مجموعه سال جاری را با رشد قابل توجهی در درآمدزایی و سودآوری خود آغاز کرده است. این مجموعه در زمستان قبل با کاهش فروشی که تجربه کرده بود زیان خالص به جای گذاشت که البته بخشی از فروش و سودآوری در فصل پاییز صورت گرفته بود. با این حال نکته قابل توجه در سودآوری فصلی این مجموعه رسیدن فروش فصلی کپشیر به بیش از 100 میلیارد تومان و سود خالص فصلی به بیش از 24 میلیارد تومان در بهار و تابستان سال جاری است که آینده روشنی را برای این مجموعه به تصویر می کشد.