سقوط شدید اعتماد آمریکایی‌ها به ارتش بدلیل سیاست‌زدگی فرماندهان 

بر اساس نظرسنجی موسسه ریگان، نیمی از آمریکایی ها به ارتش این کشور اعتماد ندارند؛ بگونه ای که رئیس بخش سیاست این موسسه آمریکایی می گوید هیچ نهاد دولتی مانند ارتش شاهد سقوط شدید اعتماد مردمی نسبت به خود نبوده است.

این نظرسنجی که در اوایل ماه نوامبر پس از انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا انجام شده است، نشان می دهد تنها ۴۸ درصد از مردم آمریکا به ارتش این کشور اعتماد دارند که این نرخ اعتماد در سال گذشته ۴۵ درصد بوده است.

بر اساس یافته های این موسسه، نرخ اعتماد مردم به ارتش این کشور در سال ۲۰۱۸ حدود ۷۰ درصد بوده است.

راچل هاف رئیس بخش سیاست این موسسه تصریح می کند: هیچ نهاد دولتی مانند ارتش آمریکا شاهد سقوط شدید اعتماد مردمی نسبت به خود نبوده است.

بر اساس این نظرسنجی، ۶۲ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی سیاست‌زدگی بیش از حد فرماندهان نظامی آمریکا را دلیل عدم اعتماد به آن اعلام کرده اند.

همچنین ۵۹ درصد از شرکت کنندگان «عملکرد ضعیف و عدم شایستگی روسای جمهور آمریکا به عنوان فرمانده کل قوا» را دلیل کاهش اعتماد خود به ارتش این کشور اعلام کرده اند.

این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که اکثر مردم آمریکا خواهان ادامه کمک های این کشور به اوکراین هستند و از طرف دیگر، اکثر مردم آمریکا معتقدند واشنگتن استراتژی مشخصی برای نحوه تعامل با دولت چین ندارد.

سقوط شدید اعتماد آمریکایی‌ها به ارتش بدلیل سیاست‌زدگی فرماندهان 

۵۷ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند که آمریکا "باید به حمایت از اوکراین و مخالفت با تجاوز روسیه ادامه دهد." اما ۳۳ درصد معتقدند که "آمریکا دارای مشکلات داخلی خود است و نمی تواند هزینه بیشتری برای جنگ ها بپردازد."

در این نظرسنجی ۷۳ درصد از دموکرات ها و ۵۱ درصد از جمهوری خواهان از اوکراین حمایت کردند. حدود ۷۶ درصد از شرکت کنندگان اوکراین را به عنوان یک متحد آمریکا توصیف کردند.

این درحالی است که سال گذشته، ۴۹ درصد از آمریکایی ها اوکراین را یک متحد خود می دانستند.

در این نظرسنجی آمده است: از سوی دیگر، ۸۲ درصد از آمریکایی ها روسیه را به عنوان یک دشمن می بینند که در سال گذشته ۶۵ درصد از مردم این کشور چنین نظری داشتند.

 این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که ۵۴ درصد مردم آمریکا معتقدند واشنگتن  استراتژی مشخصی برای نحوه تعامل با دولت چین  ندارد.