شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#مجلس#رئیس‌جمهور
رئیس‌جمهور معتقد است برخی تصمیمات غلط مجلس امکان دارد برای نظام هزینه‌های غیرقابل تحمل داشته باشد

نقدعلی، نماینده خمینی شهر:

رئیس‌جمهور معتقد است برخی تصمیمات غلط مجلس امکان دارد برای نظام هزینه‌های غیرقابل تحمل داشته باشد

یک نماینده مجلس در خصوص جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس با دولت گفت: رئیسی معتقد بود، برخی تصمیمات غلط در کمیسیون‌ها و یا صحن علنی مجلس در کوتاه مدت و یا بلندمدت امکان دارد برای نظام هزینه‌های غیرقابل تحمل داشته باشد.

اعتمادآنلاین|

محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی شهر در خصوص جزئیات جلسه غیرعلنی امروز مجلس با رئیس جمهور گفت: بخشی از اظهارات رئیس جمهور درخصوص شخصیت آیت‌الله مدرس با تاکید بر ویژگی‌های بارز ایشان مبنی بر حق‌طلبی، آزادیخواهی و مردم‌محوری بود.

به گزارش ایرنا، بخش هایی از گفت و گوی نقدعلی را در ادامه می خوانید: