شهرخبر

رئیس جمهور عراق:

عراق در مسیر دموکراسی حرکت می کند

عراق در مسیر دموکراسی حرکت می کند

عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق گفت که کشورش به مسیر دموکراسی و تقویت تجربه احترام به حقوق و آزادی ها ادامه می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری عراق، عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق گفت که کشورش به مسیر دموکراسی و تقویت تجربه احترام به حقوق و آزادی ها ادامه می دهد.

عبداللطیف جمال رشید گفت: عراقی ها در خارج، سفیر کشورشان هستند.

وی که در جمع هیاتی از اقلیت عراقی مقیم اردن سخن می گفت، تاکید کرد: عراق به تلاش های فرزندانش نیاز اساسی دارد تا در ساخت عراق و پیشرفت آن سهم داشته باشند.

رئیس جمهور عراق افزود: عراق در مسیر دموکراسی و تقویت تجربه احترام به حقوق و آزادی ها به پیش می رود و دولت در برنامه های خود عزم جدی برای ارائه بهترین خدمات و ارتقای اوضاع عراقی ها دارد و به دنبال ایجاد پل های ارتباط و تفاهم بین همه عراقی هاست.