شکنجه سفید حمید نوری در زندان سوئد

وی افزود: شاید به دلیل فضای خبری دو ماه و نیم اخیر در کشور باشد که پیش‌خبر انتشار مصاحبه در این باره با واکنش مخاطبان روبرو شده است.

مجید نوری در این زمینه می‌گوید: از این دست آزارها دولت سوئد خیلی خوب انجام می‌دهد. مثلاً ده دقیقه قبل از ملاقات تحت فشار ایشان را حمام فرستادند. زمانی که ایشان را دیدیم آشفته و ژولیده بود. کارهای عجیبی می‌کنند. این یعنی ما اجازه می‌دهیم حمام برود اما کاری می‌کنند که شخص عصبی شود. پدر عادت به چای خوردن دارد. یک هفته مرتب به او چای می‌دادند بعد یکباره چای را قطع می‌کنند. وی وقتی درخواست چای هم می‌کنند جوابی نمی‌دهند. تخصص سوئد در شکنجهٔ سفید خیلی بالاست.

منبع : انصاف نیوز