مهرماه هر سال پیش نویس سند سیاست های حاکم بر تدوین برنامه و بودجه سال آینده شهرداری در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران قرار می گیرد و آبان ماه این سند به تصویب می رسد .

این سند اولویت های ماموریت های شهرداری را تعیین می کند و شهرداری نیزملزم می شود براساس نیازهای شهر و سیاست‌های تدوین شده بودجه خود را تدوین کند.

اما امسال خبری از سیاست های تدوین بودجه سال 1402 نیست . این درحالی است که براساس اخبار منتشر شده از سوی شهرداری تدوین بودجه سال آینده شهرتهران درحال انجام است . هفته گذشته امیرشهرابی مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران از اتمام بررسی بودجه و اعتبارات پیشنهادی سال 1402 مناطق 22گانه شهر تهران خبرداد و گفته بود: تکمیل پروژه های ناتمام مناطق، اجرای پروژه های جدید و کمک به توسعه محلات از محورهای بودجه ریزی سال آتی به شمار می رود.

 ناصرامانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران دراین خصوص به اکو ایران می گوید : تصورمن این است که به دلیل آن که راهبردهای برنامه 4 ساله شهرداری تصویب و ابلاغ شده و از سال آینده برش یک سال اول آن اجرایی می شود آن راهبردها را معیار قرار داده اند .

 وی ادامه داد : حتما این موضوع را تذکر خواهم داد که بودجه باید براساس سیاست های ابلاغی شورای شهر تهران تدوین شود . هرچند که در تدوین برنامه چهارم نیز راهبردهای تعیین شده شورا رعایت نشده است .