شاخص بورس تهران با وجود مقاومت سنگین ۲۰۰ روزه، که سایه به سایه با کندل ها پیش می رود توانست خود را در یک قدمی مقاومت کلاسیک ۱ میلیون ۴۲۲ هزار واحدی قرار دهد .

عبور شاخص رو به بالا و شکست این محدوده مقاومتی می تواند شاخص را تا حوالی ۱ میلیون ۴۶۷ واحدی بالا بکشد که ۶۱ درصد از موج قبلی (b-c ) است. در غیر این صورت شاخص را باید برای روز های آینده در یک مسیر رنج دید و یا این که به اصلاح قیمتی و زمانی ادامه دهد.