عجول ترین نوزاد خمینی شهر وسط راه متولد شد!/ اورژانس سنگ تمام گذاشت

به گزارش رکنا از اصفهان؛ در زمان انتقال مادر باردار به مرکز درمانی مراحل زایمان آغاز شد که با تلاش پرسنل شیفت آقایان مصطفی قارنگ و مجید پیمانی، نوزاد پسر در سلامت کامل در آمبولانس به دنیا آمد.

پس از انجام اقدامات اولیه، مادر و نوزاد جهت دریافت مراقبت های تکمیلی به بیمارستان ۹دی منظریه منتقل شدند.

بهمن راعی/اصفهان